4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Online shop

Nov 9, 2019

100 ચો.વાર ઘરથાળની જમીન આપવાની યોજના મે-1972


નમસ્કાર 
 વાચક મિત્રો 
આપણે અગાઉની પોસ્ટમા સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના વિષે માહિતી જોઇ આ પોસ્ટ માટે અહિ ક્લિક કરો 

આજે આપણે જમીન વિહોણા ખેત મજુરો તથા અન્ય પછાત વર્ગના તથા ગ્રામ્ય કારીગરો ને 100 ચોરસ વાર ઘરથાળની જમીન આપવાની યોજનાની માહિતી જોઇએ 

આ યોજનાની શરૂઆત મે ૧૯૭૨ થી કરવામા આવી છે. 
આ યોજના અંતર્ગત ગામ્ય વિસ્તારના જમીન વિહોણા ખેતમજુર ,ગ્રામ્ય કારીગરોને તથા પછાત વર્ગના લોકોને 100 ચોરસવાર જમીન મકાન બનાવવા માટે મફત આપવામા આવે છે. 
યોજના માટે જરૂરી દસ્તાવેજ
પોતાનુ ઓળખ પત્ર
રહેઠાણનો પુરાવો
પોતાની પાસે જમીન નથી તેનો પુરાવો 

કોને લાભ મળે ?
જમીન વિહોણા ખેત મજુરોને
ગ્રામ્ય કારીગરને
અન્ય પછાત વર્ગને 

વધુ માહિતી તથા ઓફિસિયલ જી.આર.માટે અહિ ક્લિક કરો 


RCM BUSINESS માટે 

No comments:

Post a Comment