4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Online shop

Nov 1, 2019

vhali dikari yojana-2019

નમસ્કાર
   વાચક મિત્રો

આજે આપણે ગુજરાત સરકાર દ્વારા શરૂ કરેલ "વ્હાલી દિકરી યોજના" ની માહિતી જોઇએ

ગુજરાત સરકાર દ્વારા મહિલા સશક્તિકરણ અને સ્ત્રીભુણ હ્ત્યા અટકાવવાના પ્રયાસ રૂપે 2 જુલાઇ 2019 ના રોજ સૌરાસ્ટ્રના રાજકોટથી વ્હાલી દિકરી યોજનાની જાહેરાત કરવામા આવેલ હતી
આ યોજનાનો આરંભ રાજકોટથી 2 ઔગષ્ટ 2019 થી કરવામા આવેલ છે.

યોજનાના લાભ
દિકરી ધોરણ 1 મા દાખલ થાય ત્યારે 4000 ની સહાય
દિકરી ધોરણ 9 મા દાખલ થાય ત્યારે 6000 ની સહાય
દિકરી 18 વર્ષની થાય ત્યારે ઉચ્ચ અભ્યાસ/લગ્ન માટે 1 લાખની સહાય મળવા પાત્ર છે.

યોજનાનો લાભ કોને મળી સકે
પ્રથમ બે સંતાન સુધી લાભ મળવા પાત્ર છે.
વાર્ષિક 2 લાખ કરતા ઓછી આવક ધરાવતા કુટુંબને મળવા પાત્ર છે.
02-08-2019 કે ત્યારબાદ જન્મેલી દિકરીઓને મળવા પાત્ર છે.
જો બીજુ સંતાન હોય તો કુંટુંબ નિયોજનનુ ઓપરેશન કરાવવુ ફરજિયાત છે.
માતા પિતા ગુજરાતમા રહેતા હોવા જોઇએ

આ યોજનાનુ ફોર્મ ભરવા તથા વધુ માહિતી માટે આપની નજીકના આંગણવાડી કાર્યકરનો સમ્પર્ક કરવો

આ યોજનાનુ ફોર્મ ડાઉનલોડ કરવા તથા વધુ માહિતી માટે અહિ ક્લિક કરો


No comments:

Post a Comment