4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Online shop

Dec 17, 2019

How to close any program in pc

નમસ્કાર 
     વાચક મિત્રો 
આજે આપણે કમ્પ્યુટર કે લેપટોપમા કોઇ પ્રોગ્રામ કે જે બંધ કરવા છતા બંધ ન થતા હોય તેને બંધ કેવી રીતે કરી સકાય તેની માહિતી જોઇએ 

આ માટે સૌ પ્રથમ સ્ટેટસબાર પર રાઇટ ક્લિક કરી ખુલતા મેનુમા જેતે ચાલુ પ્રોગ્રામ સિલેક્ટ કરી END TASK પર ક્લિક કરવુ 
અથવા કી બોર્ડ પરથી ctrl+alt+delete બટન પ્રેસ કરી ઉપરોક્ત પ્રોસેસ કરવી 
વધુ માહિતી માટે જુઓ નીચેનો વિડિયો 

વિડિયો જોવા માટે અહિ ક્લિક કરો 


ચેનલ સબ્સ્ક્રાઇબ કરવા અહિ ક્લિક કરો 


No comments:

Post a Comment