4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Online shop

Dec 22, 2019

JNV NAVODY HOLTIKIT 2019 STD-6

નમસ્કાર
    વાચક મિત્રો
જવાહર નવોદય વિધ્યાલય ધોરણ 6 મા પ્રવેશ પરીક્ષા માટે હાલ ધોરણ 5 મા અભ્યાસ કરતા હોય અને નવોદયનુ ફોર્મ ભરેલ હોય તેના માટે હાલ હોલ ટીકીટ ડાઉનલોડ કરી શકાય છે.

પરીક્ષા તારીખ ૧૧/૦૧/૨૦૨૦

હોલ ટીકીટ ડાઉનલોડ કરવા માટે આપના ફોનમા આવેલ રજિસ્ટ્રેશન નંબર અને પાસવર્ડ નાખી લોગીન થઇ Download Addmit Card પર ક્લિક કરી ડાઉનલોડ કરી શકાશે.

હોલ ટીકીટ ડાઉનલોડ કરવા માટે અહિ ક્લિક કરો

હોલ ટીકીટ કેવી રીતે ડાઉનલોડ કરવી તેના માટે નીચેના વિડિયોની લિંક પર ક્લિક કરી વિડિયો જુઓ
વિડિયો જોવા અહિ ક્લિક કરો

ચેનલ 
કરવા અહિ ક્લિક કરો 


No comments:

Post a Comment