4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Aug 25, 2016

How To Change Blogger Tempalet

આપણે અગાઉની પોસ્ટમા Blogger Tempalet કેવી રીતે ડાઉનલોડ અને અપલોડ કરવુ તેની  માહિતી જોઇ આ પોસ્ટ માટે અહિ ક્લિક કરો

આજે આપણે બ્લોગમા Blog Tempalet કેવી રીતે બદલવુ તેની માહિતી જોઇએ
આ માટેના સ્ટેપ નીચે મુજબ છે
1. સૌ પ્રથમ બ્લોગ ડશબોર્ડ મા લોગીન થાવ અને ત્યારબાદ PageViews પર ક્લિક કરો
2. હવે Template પર ક્લિક કરો અને તેમા Customize પર ક્લિક કરો જો તમારે કસ્ટમાઇઝ પર ક્લિક ના કરવુ હોય તો નીચે ઘણા બધા તૈયાર ટેમ્પલેટ હસે તેમાથી કોઇ પણ સિલેક્ટ કરી ઓકે પર ક્લિક કરો  નીચેનુ ચિત્ર 

3.Customize પર ક્લિક કરતા એક નવો વિંડો ખુલસે જેમા સૌથી ઉપર ટેમ્પ્લેટ પર ક્લિક કરો તેના પર ક્લિક કરતાજ ઉપર મુખ્ય ટેમ્પલેટ અને તેની નીચે તેના સબ ટેમ્પલેટ જોવા મળસે સૌ પ્રથમ મુખ્ય ટેમ્પલેટ માથી કોઇ પણ એક પસંદ કરો અને નીચે જોવા મળતા સબ ટેમ્પલેટ માથી મનપસંદ કોઇ એક ટેમ્પલેટ પસંદ કરો અને છેલ્લે Apply To Blog પર ક્લિક કરો વધુ માહિતી માટે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર બસ હવે View blog કરીને જુઓ તમે change કરેલ ટેમ્પલેટ કેવુ દેખાસે તે જોઇ સકાસે 


આભાર 

No comments:

Post a Comment