4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Jan 8, 2017

How to get Gunotsav-6 Result

નમસ્કાર 
     વાચક મિત્રો 
ગત વર્ષે ગયેલ ગુણોત્સવનુ પરીણામ તેની ઓફીશિયલ સાઇટ પર નથી તો તેને કેવી રીતે મેળવવુ ? 
તો તે પરીણામ મેળવવા માટે નીચે આપેલ લિંક પર ક્લિક કરી સૌ પ્રથમ જિલ્લો ત્યારબાદ તાલુકો અને ત્યારબાદ શાળાનુ નામ લખી Search પર ક્લિક કરો અથવા માત્ર જિલ્લો અને તાલુકો નાખી Searche School પર ક્લિક કરો જેથી તાલુકાની તમામ શાળા દેખાસે જેમાથી આપની શાળાના નામની લિંક પર ક્લિક કરો આથી નવા ખુલેલા વિંડોમા સૌથી નીચે Export To PDF નામના ઓપસન પર ક્લિક કરો એટલે તે પરીણામ પીડીએફ ના ફોર્મેટમા સેવ થઇ જસે 

પરીણામ જોવા માટેની લિંક માટે અહિ ક્લિક કરો
આભાર

No comments:

Post a Comment