4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Jan 13, 2017

NMMS Result 2017

નમસ્કાર 
      વાચક મિત્રો 
ગુજરાત રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ  દ્વારા ધોરણ 8મા અભ્યાસ  કરતા બાળકો માટે લેવાયેલ શિષ્યવ્રુતિ પરીક્ષા NMMS નુ પરીણામ જાહેર થયેલ છે 
પરીણામ જોવા માટે નીચેની લિંક પર ક્લિક કરી કન્ફોર્મેશન નંબર અને જન્મ તારીખ નાખીને જોઇ સકાસે 

પરીણામ જોવા અહિ ક્લિક કરો 

જાહેરાતની નોટીસ જોવા અહિ ક્લિક કરો


No comments:

Post a Comment