4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Jul 10, 2021

Adhar dise ppt 2021

 નમસ્કાર

     વાચક મિત્રો 

આજે આપણે આધાર ડાયસ મા ધોરણ 1 ની નવી એન્ટ્રી કેવી રીતના કરી શકાય તેની પીડીએફ ફાઈ આ ફાઇલની મદદથી ધોરણ 1 ની નવી એન્ટ્રી કેવી રીતના કરી શકાય તે આ ફાઇલમાં આપેલ છે જેનો અભ્યાસ કરી આપ સરળતાથી નવી એન્ટ્રી કરી શકશો 

 ફાઈલ ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો

જન્મ તારીખ ચેક કરવાની માહિતી file માટે અહીં ક્લિક કરો

Free2gb cloud સ્ટોરેજ app માટે નીચેના ઇમેજ પર ક્લિક કરો No comments:

Post a Comment