4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Online shop

Jul 8, 2021

STD-8 SS TEXTBOOK NEW

  નમસ્કાર 

        વાચક મિત્રો 
આપણે અગાઉની પોસ્ટમા ધોરણ 6 થી 8 ના પાઠ્યપુસ્તક ની માહિતી જોઇ આ પોસ્ટ માટે અહિ ક્લિક કરો 
     આજે આપણે ધોરણ  8 ના સામાજિક વિજ્ઞાન જે આ વર્ષ થી બદલાયેલ છે તે પાઠ્ય પુસ્તકોની માહિતી જોઇએ અહિ ધોરણ  8 નું સામાજિક વિજ્ઞાન 2021  ના અપડેશન સાથેના મુકેલ  છે આ પાઠ્ય પુસ્તક PDF ફોર્મેટમા છે. પાઠ્ય પુસ્તક ડાઉનલોડ કરવા ડાઉનલોડ્ના સિમ્બોલ એરો પર ક્લિક કરી ડાઉનલોડ કરી શકાસે. 

 ઓફિસિયલ વેબસાઇટ માટે અહિ ક્લિક કરો 

 ધોરણ 8 સામાજિક વિજ્ઞાન નું પુસ્તક ડાઉનલોડ કરવા  અહિ ક્લિક કરો 


No comments:

Post a Comment