4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Online shop

Aug 12, 2021

karmchari F.I.R. pariptra

 નમસ્કાર 

     વાચક મિત્રો 

    આજે આપણે 2016 માં થયેલ એક પરિપત્ર ની માહિતી જોઈએ 

આ પરિપત્ર મુજબ કોઈપણ જાહેર હોદ્દો ધરાવનાર કર્મચારી વિરોધી પોલીસ કેશમાં સંપૂર્ણ તપાસ કર્યા બાદ જ  F.I.R. નોંધાવાની રહેશે.

PDF કોપી ડાઉનલોડ કરવા અહી ક્લિક કરો 

એપ ડાઉનલોડ કરવા નીચેના ફોટા પર ક્લિક કરો  


No comments:

Post a Comment