4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Apr 5, 2016

Password ne * mathi Text ma juo

આપણે અગાઉની પોસ્ટમા અક્ષર નાના મોટા કેવી રીતે કરવા તેની માહીતી જોઇ આ પોસ્ટ માટે અહિ ક્લિક કરો 
આજે આપણે gmail કે google Account મા લોગીન થતી વખતે આપણે ટાઇપ કરેલ પાસવર્ડ ***** આવી રીતે સ્ટાર મા દેખાય છે તેને આપણે ટેક્ષ્ટ ફોર્મેટમા કેવી રીતે જોઇ સકાય તેની માહિતી મેળવિએ 

1.સૌ પ્રથમ gmail કે google Account મા લોગીન થવા પાસવર્ડ ટાઇપ કરો 

2. હવે જ્યા પાસવર્ડ ટાઇપ કરેલો છે તેના પર માઉસથી રાઇટ ક્લિક કરો અથવા કી બોર્ડની મદદથી ctrl+shift+C પ્રેસ કરો 
3. તેમા Impect element પર ક્લિક કરો જુઓ નીચેના ચિત્ર ન.1

4. હવે એક સાઇડમા મેનુ ખુલસે જેમા input id Password ,type" paasaword" લખેલુ છે તેના પર માઉસની ડબલ ક્લિક કરો અને ત્યા type"password" લખેલુ છે ત્યા કી બોર્ડની મદદથી text લખો અને પછી એન્ટર આપો એટલે તમારો પાસવર્ડ ટેક્ષ્ટના સ્વરૂપમા દેખાસે 
જુઓ નીચેનુ ચિત્ર ન.2,3,4
2
3

4જો તમને આ પોસ્ટ ગમી હોય તો સાઇટના પસસંક બનો 
આભાર 

No comments:

Post a Comment