4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Apr 10, 2021

Whatsapp base sw mulyankan

 નમસ્તે

વાચક મિત્રો 

આજે આપણે whatsapp આધારીત સ્વ મૂલ્યાંકન ની માહિતી જોઈએ 

Whatsapp આધારીત સ્વ-મૂલ્યાંકન માટે અલગ અલગ જિલ્લા વાઇઝ ચાર જૂથ પાડવામાં આવેલ છે જેમાં આપે આપ જે શાળામાં અભ્યાસ કરો છો તે શાળા ક્યાં જિલ્લામાં છે તે મુજબ જિલ્લો જે જૂથમાં હોય એ જિલ્લામાં આપેલ નંબર પર રજિસ્ટ્રેશન કરી આપ પરીક્ષા આપી શકશો. 

જુથ - 1 - અમદાવાદ, AMC, આણંદ, દાહોદ, ગાંધીનગર, ખેડા, મહીસાગર, પંચમહાલ

પરીક્ષા આપવા માટેની ડાયરેક્ટ લિંક

 https://wa.me/918595524523?text=Hello


જુથ - 2 - અમરેલી ભાવનગર,બોટાદ, દેવભૂમિ દ્વારકા,ગીર સોમનાથ, જામનગર, જુનાગઢ,મોરબી, પોરબંદર, રાજકોટ,RMC, સુરેન્દ્રનગર

પરીક્ષા આપવા માટેની ડાયરેક્ટ લિંક

 https://wa.me/918595524502?text=Hello


જુથ - 3 - બનાસકાંઠા, કચ્છ, મહેસાણા, પાટણ, અરવલ્લી, સાબરકાંઠા


પરીક્ષા આપવા માટેની ડાયરેક્ટ લિંક

 https://wa.me/918595524501?text=Hello


જુથ - 4 - ભરૂચ, છોટા ઉદેપુર,નર્મદા, નવસારી, સુરત,SMC, તાપી, ડાંગ, વડોદરા,VMC, વલસાડ


પરીક્ષા આપવા માટેની ડાયરેક્ટ લિંક

 https://wa.me/918595524503?text=Hello

પરીક્ષા દર શનિવાર થી શુક્રવાર સુધી આપી શકાશે. 

આભાર.  


વધુ માહિતી માટે ફોટા પર ક્લિક કરો અને મેસેજ મોકલો 


No comments:

Post a Comment