4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Apr 16, 2021

ધોરણ 1 to 8 માસ પ્રમોશન gr2021

    નમસ્કાર

     વાચક મિત્રો

ધોરણ 1 થી 8 માટે આ વર્ષે હાલની પરિસ્થિતિ ને ધ્યાનમાં રાખીને માસ પ્રમોશન થી પાસ કરવામાં આવશે. જુઓ ઓફિશિયલ પરિપત્ર તારીખ 16/04/2021 
No comments:

Post a Comment