4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Online shop

May 11, 2021

TPEO BADHTI GR 10,05,21

 નમસ્કાર

     વાચક મિત્રો

ગુજરાત સરકારનો તારીખ 10/05/2021 નો તાલુકા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારી બઢતી તથા નવી નિમણૂક ના સ્થળ બાબત પરીપત્ર  PDF સ્વરૂપે 

પરિપત્ર માટે અહીં ક્લિક કરો
No comments:

Post a Comment