4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Feb 18, 2017

Keybord Short cut

નમસ્કાર 
    વાચક મિત્રો 
આપણે અગાઉની પોસ્ટમા MS EXCEL 2007 મા કસ્ટમ લિસ્ટ કેવી રીતે બનાવવુ તે વિષે માહિતી જોઇ આ પોસ્ટ વાંચવા અહિ ક્લિક કરો 
આજે આપણે કી-બોર્ડના ખુબજ ઉપયોગી એવા શોર્ટ કટ ની માહિતી મેળવિએ 
આ શોર્ટ કટ ઇમેઝ ફોર્મેટમા છે  જે માત્ર  એક્જ પેઇજમા છે અને રોજ બરોજના કાર્યમા ખુબ ઉપયોગી થઇ શકસે અને સાથે સાથે સમયનો બચાવ પણ થસે 
શોર્ટ કટ માટે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 


No comments:

Post a Comment