Feb 12, 2017

nava jillano nakasho

નમસ્કાર 
    વાચક મિત્રો 
નવા જિલ્લા ક્યા મુળ જિલ્લામાથી બન્યા તેમજ તેનુ મુખ્ય મથક અને આ નવા જિલ્લા બન્યા પછીનો ગુજરાતના જિલ્લાનો નકશો કેવો હસે તે તમામ માહિતી માત્ર એક જ ફોટામા જુઓ નીચેનો ફોટો 
ફોટાના સારા રિઝ્લ્ટ માટે અહિ ક્લિક કરો No comments:

Post a Comment