4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Sep 15, 2016

How To Change FB Language

નમસ્કાર વાચક મિત્રો આપણે ફેસબૂકમા આપણી અંગત  માહિતી સંતાડવાની માહિતી જોઇ આ પોસ્ટ વાંચવા અહિ ક્લિક કરો

આજે આપણે ફેસબૂકની ભાષા કેવી રીતે બદલવો તેની  માહિતી જોઇએ 
1.સૌ પ્રથમ ફેસબૂકમા લોગીન થાવ 
2. હવે મેનુ બટન પર ક્લિક કરો મેનુ બટન પ્રોફાઇલ ચિત્રની બાજુમા હસે તેમા Settings પર ક્લિક કરો 
જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 

3. હવે Settings મા General પર ક્લિક કરો General પર ક્લિક કરતા વિવિધ General સેટીંગ ખુલસે જેમા સૌથી નીચે વિવિધ ભાષા ના ઓપ્સન હસે જેમાથી યોગ્ય ભાષા પર ક્લિક કરતાજ તમારા ફેસબૂકની તે ભાષા સેટ થઇ જસે વધુ માહિતી માટે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 


આભાર 

No comments:

Post a Comment