4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Sep 3, 2016

How To Change FB Password

અગાઉની પોસ્ટમા આપણે ફેસબૂકના જનરલ સેટીંગ ની માહિતી જોઇ આ પોસ્ટ વાંચવા અહિ ક્લિક કરો

આજે આપણે ફેસબૂક પાસવર્ડ કેવી રીતે બદલવો તેની  માહિતી જોઇએ 
1.સૌ પ્રથમ ફેસબૂકમા લોગીન થાવ 
2. હવે મેનુ બટન પર ક્લિક કરો મેનુ બટન પ્રોફાઇલ ચિત્રની બાજુમા હસે તેમા Settings પર ક્લિક કરો 
જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 

3. હવે Settings મા General પર ક્લિક કરો General પર ક્લિક કરતા વિવિધ General સેટીંગ ખુલસે જેમા Password ની સામે લખેલ Edit પર ક્લિક કરો જુઓ નીચેનુ ચિત્ર  

4. હવે ખુલેલા સેટીંગમા જ્યા Current લખેલુ છે ત્યા તમારો હાલનો પાસવર્ડ એંટર કરો અને ત્યારબાદ નીચે New અને Re-Type New આ બન્ને ખાનામા તમારે જે બદલાવવો છે તે પાસવર્ડ ટાઇપ કરો અને પછી Save Change પર ક્લિક કરો એટલે તમારો પાસવર્ડ ચેંઝ થઇ જસે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 


આભાર 

No comments:

Post a Comment