4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Sep 30, 2015

gujarati bhasha aadhar

નમસ્કાર 
 મિત્રો 

કોમ્પ્યુટર માં ગુજરાતી ટાઈપિંગ માટેના શ્રુતિ ફૉન્ટ માટેના google gojarati input અને iim સૉફ્ટવેર ઇન્સ્ટોલ કરવા છતાં ગુજરાતી ટાઈપ થતું નથી આ માટે કોમ્પ્યુટર માં ગુજરાતી ભાષા આધાર સ્થાપિત કરવો પડે છે 

આ ગુજરાતી ભાષા આધાર કેવી રીતે સ્થાપિત કરવો તેના માટેની સચિત્ર માહિતી 
માટે અહી ક્લિક કરો 

No comments:

Post a Comment