4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Sep 30, 2015

mandhata grup

નમસ્કાર 

કોળી સમાજ ને ઉપયોગી વેબસાઇટ લિન્ક તેમજ ઉપયોગી mp3 ગીત ની લિન્ક મુકેલી છે 
જેના પર ક્લિક કરતાજ વેબસાઇટ ખૂલી જસે 

માંધાતા ગ્રૂપ ગુજરાત માંધાતા કોળી સમાજ ગોંડલ 

માંધાતાનો ઇતિહાસ 

માંધાતા પ્રાગટ્ય ઉત્સવ 

No comments:

Post a Comment