4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Jan 27, 2016

CTET EXAM ADMIT CARD FEB-2016

જે મિત્રો ને CBSC બોર્ડ દ્વારા લેવાનારી CTET 2016 પરીક્ષા માટે ફોર્મ ભરેલા છે તેઓ માટે આ પરીક્ષાના એડમિટ કાર્ડ ડાઉનલોડ થાય છે
ADMIT CARD ડાઉનલોડ કરવા અહિ ક્લિક કરો 

No comments:

Post a Comment