4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Jan 30, 2016

Paint menu

અગાઉની પોસ્ટમા આપણે ફાઇલ મેનુની સમજ મેળવી આ પોસ્ટ જોવા માટે અહિ ક્લિક્ કરો 
આજે આપણે Paint ના Home મેનુની સમજ મેળવિસુ
Paint ના Home મેનુ મા વિવિધ સિમ્બોલ હોય છે અને આ સિમ્બોલ જ મેનુનુ કામ કરે છે આ સિમ્બોલના ઉપયોગ મા ખાસ ધ્યાન રાખવુ કે જે સિમ્બોલ પર ક્લિક કર્યુ હસે એટલે કે જે સિમ્બોલ સિલેક્ટ કર્યો હસે તે જ સિમ્બોલ કાર્ય કરસે Paint મા વિવિધ સિમ્બોલની મદદથી ચિત્ર દોરી સકાય છે અને તેમા રંગ પુરી સકાય છે તેમજ ચિત્રને ક્રોપ કરી સ્કાય અને કોપી તેમજ પેસ્ટ કરી શકાય છે પ્રથમ Clipbord હોય છે જેમાથી કટ કોપી અને પેસ્ટ ના સિમ્બોલ હોય છે અને જેની મદદથી સિલેક્ટ કરેલ
ચિત્ર ને કટ કોપી કે પેસ્ટ કરી શકાય છે
બીજો વિભાગ ઇમેજ (ચિત્ર)નો  હોય છે જેના દ્વારા ચિત્રને સિલેક્ટ કરી શકાય છે ચિત્રને ક્રોપ કરી શકાય તેમજ ચિત્રને ઉન્ધુ સવળુ આડુ કે ઉભુ ફેરવી સકાય છે તેમજ ચિત્રની સાઇઝ જેટલી રાખવી હોય તે સાઇઝ ના ફેરફારો કરી શકાય છે 
ત્રીજા વિભાગ મા ટૂલ્સ ને લગતા સિમ્બોલ હોય છે જેની મદદથી ચિત્રમા પેનિસલ ફિલ કલર માટેનુ બ્રશ લખાણ લખવા માટે લખેલ લખાણ કે ચિત્રને ભુસવા રબર ચિત્રને મોટી સાઇઝ મા જોવા માટે બિલોરી કાચ જેવા સિમ્બોલ હોય છે 
ચોથો વિભાગઆકારોનો છે જેમા કોઇ પણ આકારો દોરી શકાય છે તેમજ આઉટ લાઇન માટેના સ્ટાઇલ અને સાઇઝ માટેના સિમ્બોલ હોય છે 
પાંચમા વિભાગમા વિવિધ કલર આપેલા હોય છે જેમાથી મનપસંદ કલરનો ઉપયોગ કરી સકાય છે તેમજ વધુ નવા કલર બનાવી પણ સકાય છે .
વધુ માહિતી માટે નીચે બધા સિમ્બોલ નો ઉપયોગ અને તેની ટુંકી માહિતી માટે ચિત્ર મુકેલ છે જેનો જિણવટ પુર્વક અભ્યાસ કરસો તો પણ ખ્યાલ આવી જસે 
જુઓ નીચેનુ ચિત્ર ન.1


Paint મા Home પછી View મેનુ આવે છે 
આ View મેનુની સમજ નીચે મુજબ છે 
Paint ના View મેનુમા પણ વિવિધ સિમ્બોલ આવેલા હોય છે અને તેનો ઉપયોગ સબ મેનુ તરીકે થાય છે જેમા ઝૂમ ઇન ચિત્રને મોટી સાઇઝમા જોવા માટે તેમજ નાની સાઇઝ મા જોવા માટે ઝૂમ આઉટ તથા ડીફોલ્ટ સાઇઝ મા જોવા માટે 100% જેવા સિમ્બોલ હોય છે તેમજ રૂલર ગ્રીડલાઇન અને સ્ટેટસબાર ને ચાલુ કે બંધ કરવા માટેના તથા ફુલ્લ સ્ક્રીન અને થમનેઇલ વ્યુ માટેના સિમ્બોલ હોય છે
વધુ માહિતી માટે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર સિમ્બોલ અને તેનો ઉપયોગ 

અહિ Paint ની સમ્પુર્ણ માહિતી પૂરી થાય છે આશા રાખુ છુ કે આપને ખ્યાલ આવી ગ્યો હસે આમ છતા કોઇ પ્રશ્ન હોય તો આપ Comment Box મારફત પુછી શકો છો 
આભાર 

No comments:

Post a Comment