Jan 2, 2016

IITRAM Amdavad CCC Candidate List

સુરેન્દ્રનગર અને મહિસાગર જિલ્લાના ઉમેદવારો માટે CCC Exam નુ લિસ્ટ તારીખ 4-1-2016 થી તા.7-1-2016 સુધીનુ જાહેર થયેલ છે આ લિસ્ટ જોવા નીચે આપેલ લિંક પર ક્લિક કરો 

તારીખ 04/01/2016 માટે અહિ ક્લિક કરો 

તારીખ 05/01/2016 માટે અહિ ક્લિક કરો

તારીખ 06/01/2016 માટે અહિ ક્લિક કરો 

તારીખ 07/01/2016 માટે અહિ ક્લિક કરો 

No comments:

Post a Comment