4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Mar 19, 2016

Blog કે websaite મા ચાલતી પટી તેમજ લખાણ કેવી રીતે મુકવુ

આપણે અગાઉની પોસ્ટમા બ્લોગ કે વેબસાઇટમા PDF,Word,PAGEMAKER જેવી ફાઇલને કેવી રીતે પ્રિવ્યુ જોઇ સકાય તે રીતે પોસ્ટ કરવાની માહીતી મેળવી આ પોસ્ટ વાંચવા અહિ ક્લિક કરો

આજે આપણે બ્લોગ કે વેબસાઇટમા ચાલતી પટી એટલે કે હાલતુ ચાલતુ લખાણ કેવી રીતે મુકવુ તેની માહિતી મેળવિએ 

આ માટે સૌ પ્રથમ quackit વેબસાઇટના marquee પેઇજ પર જાવ આ પેઇજ પર જવા અહિ ક્લિક્ કરો 
અને તે સાઇટ પર જરૂરી માહીતી ભરો અને તમારે જે લખાણ હાલતુ ચાલતુ રાખવુ છે તે લખાણ લખો અને ત્યારબાદ્ તમારી વેબસાઇટ કે બ્લોગની માહિતી ભરો અને ત્યારબાદ Genaret Marquee પર ક્લિક કરો જો તમારે આ લખાણ નુ પ્રિવ્યુ જોવુ હોય તો Generat Marquee and Priview પર ક્લિક કરો જેથી પહેલા પ્રિવ્યુ દેખાસે અને પછી  એક કોડ આવસે તેને કોપી કરી તમારી બ્લોગ કે વેબસાઇટમા એક Java screept Gedged ઉમેરી તેમા પેસ્ટ કરો અને ફેરફાર સેવ કરો લો 

જુઓ નીચે કેટલાક નમુના અનો ઉપયોગ કરી મુકેલા છે.
www.mnmeniya.in


www.mnmeniya.inwww.mnmeniya.in

વધુ માહીતી માટે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર


આભાર 

No comments:

Post a Comment