4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Mar 4, 2016

Pdf,word,pagemaker file ne postmaa dekhado

નમસ્કાર
   મિત્રો
બ્લોગ કે વેબસાઇટ ની પોસ્ટમા આપણે ઇમેઝ એટલે કે ફોટાને પબ્લિશ કરીને દેખાડી સકિએ છીએ પરંતુ
pdf,word,excel,pagemaker વગેરે ફોર્મટ ની ફાઇલોને આપણે પબ્લિશ કરીને તેનુ પ્રિવ્યુ દેખાડી શકતા નથી
પરંતુ આ સમસ્યાનુ સમાધાન છે આજે આપણે આ પોસ્ટ મા pdf,word,page maker જેવી ફાઇલોને પોસ્ટમા કેવી રીતે દેખાડી શકાય તેની માહિતી મેળવિએ
આ સુવિધા YUDUFREE નામની વેબસાઇટ પુરી પાડે છે આ માટે આ વેબસાઇટ મા એક એકાઉંટ બનાવવુ પડે છે અને જો એકાઉંટ ના બનાવવુ હોય તો તમને તેની લિંક તમારા ઇ-મેઇલ આઇડી પર મળ્સે અને તેની મદદથી પણ ફાઇલ ને પોસ્ટમા દેખાડી શકાય છે

pdf,word,excel,pagemaker જેવી ફાઇલને પોસ્ટમા પબ્લિશ કરી પ્રિવ્યુ દેખાડવાના સ્ટેપ નીચે મુજબ છે

1. સૌ પ્રથમ નીચેની લિંક પર ક્લિક કરી ફાઇલ એપલોડ કરો
જો તમારી ફાઇલ pdf ,word,excel કે pagemaker ફોર્મેટ મા હોય તો Document અને એમપી 3 હોય તો AUDIO જો ઇમેઝ હોય તો PHOTO અને વેબસાઇટ બૂક્માર્ક કરવી હોય તો WEBSAITE વિકલ્પ પસન્દ કરો
ફાઇલ અપલોડ માટેની લિંક http://free.yudu.com/publish/upload

2.હવે BROUSE પર ક્લિક કરી તમારી ફાઇલ જે અપલોડ કરવાની છે તે સિલેક્ટ કરો
ત્યારબાદ ટાઇટલ લખો ત્યારબાદ ફાઇલ ક્યા પ્રકારની છે તેના આધારે પબ્લિકેશન મા યોગ્ય વિકલ્પ પસન્દ કરો જો આપને ફાઇલનો પ્રકાર બરાબર ખબર ના હોય તો અધર ડોક્યુમેંટ સિલેક્ટ કરો ત્યારબાદ તમારૂ ઇ-મેઇલ એદ્રેશ લખો ત્યારબાદ Select a level privesi વિકલ્પ મા પબ્લિશ પર ક્લિક કરો ત્યારબાદ આપેલ કેટેગરી માથી ફાઇલને અનુરૂપ કેટેગરી સિલેક્ટ કરો અને tag મા યોગ્ય ટેગ કે લેબલ લખો અને ત્યારબાદ યોગ્ય ડિસ્ક્રિપશન લખો અને ત્યારબાદ કંડીશન પર ટીક માર્ક કરો અને I'm not robot પર પણ ટીકમાર્ક કરો
ત્યારબાદ PUBLISH પર ક્લિક કરો
જુઓ નીચેના ચિત્ર ન.1.2.3.4
ચિત્ર ન.1
ચિત્ર ન.2
ચિત્ર ન.3
ચિત્ર ન.4

3.પબ્લિશ પર ક્લિક કરતા તમને બે વિકલ્પો માથી એક પસન્દ કરવાનુ કહેસે જેમાથી પ્રથમ વિકલ્પ ફાઇલને તમારી પર્સનલ લાઇબ્રેરી મા પબ્લિશ કરવાનુ કહેછે આ માટે તમારે તે સાઇટ પર એક ફ્રી એકાઉંટ બનાવવુ પડસે જો તમારી પાસે એકાઉંટ હસે તો તમે ઇ-મેઇલ અને પાસવર્ડ નાખી લોગીન થઇ શકસો જો નાહોય તો તમારી જરૂરી વિગતો ભરી એક એકાઉંટ બનાવવુ પડસે 
જો તમે બિજો વિકલ્પ પસન્દ કરો છો તો તમને તમારી ફાઇલ અપલોડ થયા બાદ તમારી ઇ-મેઇલ આઇડી પર તે ફાઇલ ની લિંક મળસે તે લિંક ની મદદથી તમે ફાઇલ પોસ્ટ કરી શકસો 
વધુ માહિતી માટે જુઓ નીચેના ચિત્ર ન.5 અને 6 
ચિત્રન.5

ચિત્રન.6


આભાર 

No comments:

Post a Comment