4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Sep 14, 2016

Set width to Blogger Templet

આપણે અગાઉની પોસ્ટમા Blogger Tempalet નુ Breack Ground  કેવી રીતે બદલવુ તેની  માહિતી જોઇ આ પોસ્ટ માટે અહિ ક્લિક કરો

આજે આપણે બ્લોગમા Blog Tempalet ની Width (પહોળાઇ) કેવી રીતે સેટ કરવી તેની માહિતી જોઇએ
આ માટેના સ્ટેપ નીચે મુજબ છે
1. સૌ પ્રથમ બ્લોગ ડશબોર્ડ મા લોગીન થાવ અને ત્યારબાદ PageViews પર ક્લિક કરો
2. હવે Template પર ક્લિક કરો અને તેમા Customize પર ક્લિક કરો જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 

3.Customize પર ક્લિક કરતા એક નવો વિંડો ખુલસે તેમા Adjudt Width પર ક્લિક કરો તેના પર ક્લિક કરતાજ બાજુમા તમારા બ્લોગ ટેમ્પલેટનુ લે આઉટ ખુલસે જેમા પહોળાઇ જેટલી રાખવી હોય તેટલી સેટ કરો આ પહોળાઇ વધુ કે ઓછી કરી સકાસે તેની નીચે સાઇડ બારની પહોળાઇWidth) હસે તેને પણ આપની પસન્દગી મુજબ સેટ  કરો  અને છેલ્લે Apply To Blog પર ક્લિક કરો વધુ માહિતી માટે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર બસ હવે View blog કરીને જુઓ તમે change કરેલ ટેમ્પલેટ બ્રેકગ્રાઉન્ડ કેવુ દેખાસે તે જોઇ સકાસે 


આભાર 

No comments:

Post a Comment