4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Sep 9, 2016

How To change Blogger Tempalete Brekgraund

આપણે અગાઉની પોસ્ટમા Blogger Tempalet કેવી રીતે બદલવુ તેની  માહિતી જોઇ આ પોસ્ટ માટે અહિ ક્લિક કરો

આજે આપણે બ્લોગમા Blog Tempalet નુ બ્રેકગ્રાઉન્ડ કેવી રીતે બદલવુ તેની માહિતી જોઇએ
આ માટેના સ્ટેપ નીચે મુજબ છે
1. સૌ પ્રથમ બ્લોગ ડશબોર્ડ મા લોગીન થાવ અને ત્યારબાદ PageViews પર ક્લિક કરો
2. હવે Template પર ક્લિક કરો અને તેમા Customize પર ક્લિક કરો જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 

3.Customize પર ક્લિક કરતા એક નવો વિંડો ખુલસે જેમા સૌથી ઉપર ટેમ્પ્લેટ ની નીચે Brackground નામનુ ઓપસન હસે તેના પર ક્લિક કરો તેના પર ક્લિક કરતાજ ઉપર બ્રેકગ્રાઉન્ડ માટેનુ બાજુમા સબમેનુ ખુલસે જેમા મન પસંદ બ્રેકગ્રાઉન્ડ ફોટો પસંદ કરો અને પછી યોગ્ય મેઇન થીમ કલર અને અન્ય સેટીંગ સેટ કરો અને છેલ્લે Apply To Blog પર ક્લિક કરો વધુ માહિતી માટે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર બસ હવે View blog કરીને જુઓ તમે change કરેલ ટેમ્પલેટ બ્રેકગ્રાઉન્ડ કેવુ દેખાસે તે જોઇ સકાસે 


આભાર 

No comments:

Post a Comment