4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Sep 20, 2016

Blogger Templet Advanxced Settings

આપણે અગાઉની પોસ્ટમા Blogger Tempalet નુ LayOut કેવી રીતે સેટ કરવુ તેની  માહિતી જોઇ આ પોસ્ટ માટે અહિ ક્લિક કરો

આજે આપણે બ્લોગમા Blog Tempalet ના વિવિધ Advanced સેટીંગની માહિતી જોઇએ
આ માટેના સ્ટેપ નીચે મુજબ છે
1. સૌ પ્રથમ બ્લોગ ડશબોર્ડ મા લોગીન થાવ અને ત્યારબાદ PageViews પર ક્લિક કરો
2. હવે Template પર ક્લિક કરો અને તેમા Customize પર ક્લિક કરો જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 

3.Customize પર ક્લિક કરતા એક નવો વિંડો ખુલસે તેમા Advanced પર ક્લિક કરો તેના પર ક્લિક કરતાજ બાજુમા વિવિધ મેનુ ખુલસે જેમા જેતે મેનુ પર ક્લિક કરતા સાઇડમા સબમેનુ મા તેના વિવિધ સેટીંગ હસે જેમકે Page,Link,Blog Title,Blog Discripsan,Tabe Text,Tabe breackground,Date Header,Post title,Post Breack Ground,Gedjet Title,Gedjet Text,Gedjet Link,breack Ground,Side bar Breack Breack Ground,Image,Feed,Feed Link,Pager,Footer,Mobile Button Color,Add CSS જેવા ઓપ્સન હોયસે તેમા જેતે ઓપ્શન પર ક્લિક કરી  કલરના સેટીંગ ,લખાણ ના સેટીગ અક્ષરની સાઇઝ તેમજ ફોંટના સેટીંગ બ્રેક ગ્રાઉન્ડ કલર તેમજ વિવિધ આકર્શક ડિઝાઇન માટેના યોગ્ય સેટીંગ હસે તેમા  આપની પસન્દગી મુજબ સેટ  કરો  અને છેલ્લે Apply To Blog પર ક્લિક કરો વધુ માહિતી માટે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર ન.1,2,3બસ હવે View blog કરીને જુઓ તમે change કરેલ એડવાંસ સેટીંગના કારણે ટેમ્પલેટ કલર બ્રેક ગ્રાઉન્ડ અક્ષર સાઇઝ તથા દેખાવમા કેવો ફેરફાર થયેલ સે તે જોઇ સકસો અને જો યોગ્ય દેખાવ ના લાગે તો પાછો તેમા ફેરફાર ઉપર મુજબ કરી સકશો 
આભાર 

No comments:

Post a Comment