4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Jul 22, 2016

Upcharatmak varg Aayojan 2016

ઉપચારત્મક વર્ગમા દૈનિક આયોજન કે જેમા ક્યા દિવસે વાંચન લેખન અને ગણનમા શુ ? શુ? લખાવવુ તેનુ 55 દિવસનુ આયોજન Excel . PDF અને JPG ફોર્મેટમા 

એક્સેલ ફોર્મેટમા ફાઇલ ડાઉનલોડ કરવા અહિ ક્લિક કરો

પી.ડી.એફ. ફોર્મેટમા આયોજન ડાઉનલોડ કરવા અહિ ક્લિક કરો 
ફોર JPG  ફોર્મેટNo comments:

Post a Comment