4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Nov 17, 2015

Googl+ License

નમસ્કાર મિત્રો 
 હાલમા ફેસબૂક ની જેમ Googl+ ખુબજ લોકપ્રિય સોસિયલ મીડીયા તરીકે પ્રખ્યાત છે 
આ  Googl+ નુ લાઇસંસ કાર્ડ બનાવવુ એકડમ સરળ છે 

This is My Googl+ Lissens Kard 

If You Get To Googl+ license Click Heare

No comments:

Post a Comment