4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Online shop

Nov 14, 2015

Lock To File Or Folder

નમસ્કાર 
 મિત્રો 
અગાઉની પોસ્ટમા આપણે કોમ્પયુટર ટીપ્સની માહિતી જોઇ આ પોસ્ટ જોવા માટે અહિ ક્લિક કરો આજે આપણે લોકવાળુ ફોલ્રડર બનાવવુ કે ફોલ્ડર ને લોક કરવા માટેના સ્ટેપ નીચે મુજબ છે.

Step-1. સૌ પ્રથમ notpad ખોલો

Step-2. અહિ ક્લિક કરીને કોડ મેળવો અને કોડ્ની કોપી કરો .

Step-3. કોપી કરેલ કોડ ને તમારા notpad કે અન્ય ટેક્ષ્ટ એડીટર મા પેસ્ટ કરો

Step-4. હવે ખુલેલા નોટપેડને સેવ કરો અને lock.bat એક્ષ્ટેંસન થી સેવ કરો ખાસ યાદ રાખો કે ફાઇલનુ નામ તમે ગમે તે રાખી શકો પરંતુ તેને .bat એક્ષ્ટેંસન આપી સેવ કરો

Step-5. હવે સેવ કરેલી ફાઇલ પર ડબલ ક્લિક કરી ખોલો એટ્લે એક Command Propmt  નો વિંડો ખુલ્સે જેમા પ્રથમ Y લખી એન્ટર આપો ત્યાર બાદ password પુછે જેમા mypassword  લખો એટલે ફોલ્ડર લોક થઇ જસે ફરી વાર પાસવર્ડ આપસો એટલે ફોલ્ડર અનલોક થઇ જસે
જુઓ નીચેના ચિત્રો
ડિફોલ્ટ પાસવર્ડ mypassword હસે તેને ચેંજ કરવો હોય તો તમે સેવ કરેલી ફાઇલ ખોલો અને તેમા જ્યા mypassword  લખેલુ છે ત્યા તમારે જે પાસવર્ડ રાખવો હોય તે રાખી ફાઇલ સેવ કરો


No comments:

Post a Comment