4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Online shop

Oct 22, 2015

e-mail icon

નમસ્કાર 
     મિત્રો 

સુ તમારે પણ ઉપર ચિત્ર માં દર્શાવ્યા પ્રમાણેનો ઇ-મેઈલ નો આઈકોન બનાવવો છે તો સૌ પ્રથમ 
નીચે આપેલી લિન્ક પર જાવ અને ત્યાં Enter Your ઇ-mail Addres ના ખાનામાં તમારું ઇ-મેઈલ આઈ ડી નાખો ત્યાર બાદ Generater પર ક્લિક કરો 
ત્યાર બાદ Click Save પર ક્લિક કરો એટ્લે તમારા ઇ-મેઈલ નો આઈકોન સેવ થઈ જસે 

આઈકોન બનાવવા અહી ક્લિક કરો 

No comments:

Post a Comment