4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Oct 31, 2015

STD 8 and 10 MateNMMS/NTSE Exam HollTikit

ધોરણ 8 મા અભ્યાસ કરતા વિધાર્થીઓ માટે National Means Cun Merit Scholarship (NMMS) અને ધોરણ 10 મા અભ્યાસ કરતા વિધાર્થીઓ માટે રાસ્ટ્રીય પ્રતિભા શોધ કસોટી (NTSE) શિષ્યવ્રુતિ માટે રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ દ્વારા તા.૮/૧૧/૨૦૧૫ ને રવિવારના રોજ યોજાસે તેના માટેની હોલ ટીકીટ


ડાઉનલોડ કરવા અહિ ક્લિક કરો

વધુ માહિતી માટે અહિ ક્લિક કરો

No comments:

Post a Comment