4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Dec 17, 2015

How to add a gadget in bloge

અગાઉ ની પોસ્ટ્મા આપણે પોસ્ટમા લિંક કેવી રીતે મુકવી તે વિશે માહિતી મેળવી 
આજે આપણે બ્લોગ મા ગેજેટ કેવી રીતે ઉમેરવુ તેની માહિતી મેળવિએ
ગેજેટ ઉમેરવાના સ્ટેપ નીચે મુજબ છે.
સ્ટેપ-1. બ્લોગ ડસબોર્ડ મા layout પર ક્લિક કરો 
સ્ટેપ-2. layout બોડી માથી Add a Gedget પર ક્લિક કરો 
સ્ટેપ-3. એક નવુ પોપ અપ વિંડો ખુલ્સે જેમા અલગ અલગ ગેજેટ હસે તેમાથી તમારે જે ગેજેટ ઉમેરવુ હોય
             તેના પર ક્લિક કરો 
સ્ટેપ-4. ગેજેટ્નુ ટાઇટલ તેમજ અન્ય સુધારા વધારા કરી save પર ક્લિક કરો 
સ્ટેપ-5. છેલ્લે save arrangement પર ક્લિક કરો ગેજેટ તમાર બ્લોગ પર ઉમેરાઇ ગ્યુ હસે 

વધુ માહિતી માટે જુઓ નીચેના ચિત્ર ન.1થી 5

આભાર 
આ પોસ્ટ તેમજ વેબ સાઇટ વિષે આપના મંતવ્યો/અભિપ્રાયો કે સુચનો આવકાર્ય છે.

No comments:

Post a Comment