4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Online shop

Dec 25, 2015

How To Edit and Delete a page in blog

નમસ્કાર 
   વાચક મિત્રો બ્લોગમા પેઇજ કેવી રીતે ઉમેરવુ તે આપણે આગલી પોસ્ટમા જોયુ આજે આપણે બ્લોગ મા જે પેઇજ બનાવેલુ છે તેને Edit કે Delete કેવી રીતે કરવુ તેના વિષે માહિતી મેળવિએ આવો પ્રસ્ન સંજયભાઇએ પુછેલ છે સંજયભાઇને ખુબ ખુબ અભિનંદન કે એમને બ્લોગ વિષે જાણવાની જિગ્નાસા છે 

બ્લોગમા બનાવેલા page ને Delete કરવા માટેના સ્ટેપ નીચે મુજબ છે 

સ્ટેપ-1. સૌ પ્રથમ બ્લોગ મા લોગીન થાવ (Login To Your Blog)
સ્ટેપ-2. ત્યારબાદ pagesviews પર ક્લિક કરો (Click to Pagesviews)
Step-3. ત્યારબાદ જે અલગ અલગ ઓપસન દેખાય છે તેમાથી Pages પર ક્લિક કરો (Click To Pages)
Step-4. Pages પર ક્લિક કરતા તમારા બ્લોગ પર જેટલા પેજ હસે તે બધાજ દેખાસે તેમાથી તમારે જે 
             Page    ડીલીટ કરવુ છે તેના પર માઉસ થી કર્સર લઇ જાવ 
             (show all pages then if you whant to delete page plz take mouse curser to abouve page )
Step-5. Page પર માઉસથી કર્સર જેતે Page પર કર્સર લઇ જ્તા ત્યા Edit,View,share,Delete જેવા 
             ઓપ્સન દેખાસે જો તમારે પેઇજ મા કોઇ માહિતી ઉમેરવી હોય તો Edit  પર ક્લિક કરો અને 
            જો Page ખરેખર Delete કરવુ હોય તો Delete પર ક્લિક કરો
             (Select a page and To show options Edit,View,Share,Delete If Select 
              Any one For you wont 
             To Edit Click Edite And Delete To Click Delete)
Step-6. જો ખરેખર પેઇજ ડીલીટ કરવુ હોય તો Delete પર ક્લિક કર્યા બાદ એક કંફોરમેસન વિન્ડો ખુલ્સે 
             જેમા OK પર ક્લિક કરો બે પાંચ સેકંડ મા બ્લોગનુ પેઇજ ડીલીટ થઇ જસે 
વધુ માહિતી માટે જુઓ નીચેના ચિત્ર ન.1 અને 2 

આશા છે કે આપને ઉપરોક્ત માહિતી બરાબર સમજાઇ ગઇ હસે છતા કોઇ પ્રસ્ન હોય તો આપ અમને Comment થ્રુ પુછી શકો છો આપના પ્રશ્નનો શક્ય હસે ત્યા સુધી અમો ઉતર આપવાનો પ્રયત્ન કરીશુ 
આભાર 

No comments:

Post a Comment