4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Dec 20, 2015

How to add Gedget From Contact Us in blog

બ્લોગમા ગેજેટ કીવી રીતે ઉમેરવુ તેની માહિતી આપણે આગલી પોસ્ટમા જોઇ આ પોસ્ટ જોવા અહિ ક્લિક કરો  આજે આપણે બલોગમા  Contact us નુ ગેજેટ કેવી રીતે ઉમેરવુ તેના વિષે જોઇએ 

સૌ પ્રથમ બ્લોગ ડશબોર્ડ મા layout પર ક્લિક કરો
ત્યારબાદ Add a Gedget પર ક્લિક કરો એક નવુ પોપ એપ બોક્ષ ખુલસે જેમા અલગ અલગ વિજેટ હસે તેમા more gadget પર ક્લિક કરો તેમાથી Contact us પર ક્લિક કરો
ત્યારબાદ Save પર ક્લિક કરો 
ત્યારબાદ save arrangement પર ક્લિક કરો તમારા બ્લોગ પર Contact us નુ ગેજેટ ઉમેરાઇ ગ્યુ હસે જેને view Blog કરી જોઇ લો 
                         જુઓ વધુ માહિતી માટે ચિત્ર ન.1 થી 6


આભાર 

No comments:

Post a Comment